• Meranie aktivity

    Zistite na čom vaši zamestnanci trávia najviac času pri práci s počítačom. Získajte údaje potrebné pre efektívne riadenie a zvýšenie produktivity vašich zamestnancov.

  • Analýza údajov

    Analýzou údajov môžete dopredu vyhodnotiť riziká pri riadení tímu a zároveň spätne viete zhodnotiť prácu na projekte alebo vo firme.